ماساژ صورت

 • کمک به نرم و سفت شدن پوست
 • تسکین درد های سر و نواحی صورت
 • جوان سازی پوست

میکرونیدلینگ

 • کمک به نرم و سفت شدن پوست
 • تسکین درد های سر و نواحی صورت
 • جوان سازی پوست

مزونیدلینگ

 • کمک به نرم و سفت شدن پوست
 • تسکین درد های سر و نواحی صورت
 • جوان سازی پوست

پاکسازی ساده مواد

 • کمک به نرم و سفت شدن پوست
 • تسکین درد های سر و نواحی صورت
 • جوان سازی پوست

پارافین تراپی(دست و پا)

 • کمک به نرم و سفت شدن پوست
 • تسکین درد های سر و نواحی صورت
 • جوان سازی پوست

پاکسازی VIP(مواد و دستگاه)

 • کمک به نرم و سفت شدن پوست
 • تسکین درد های سر و نواحی صورت
 • جوان سازی پوست
میکرودرم
لایه برداری
دستگاه آبرسان

 

 

 • کمک به نرم و سفت شدن پوست
 • تسکین درد های سر و نواحی صورت
 • جوان سازی پوست
میکرودرم
هیدرودرم
آبرسانی پوست

 

 

 • کمک به نرم و سفت شدن پوست
 • تسکین درد های سر و نواحی صورت
 • جوان سازی پوست
پاکسازی
هیدرودرم
ماسک جلبک

 

 

 • کمک به نرم و سفت شدن پوست
 • تسکین درد های سر و نواحی صورت
 • جوان سازی پوست